K.L.E.SOCIETY'S
Smt. Chanabasamma Ishwarappa Munavalli Polytechnic
Vidyanagar, HUBLI - 31 KARNATAKA, INDIA.

[ Approved by AICTE New Delhi, Reg. by GOVT. of KARNATAKA, DTE Bangalore. ]
Kannada